O nás

Kdo jsme

Tým odborných pracovníků, registrované zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci, sociální pracovnice a pečovatelky. Jsme zaměřeni na na péči o klienty v domácím prostředí, kteří vyžadují domácí zdravotní péči, která je hrazena zdravotními pojišťovnami. Samozřejmě provádíme i registrovanou pečovatelskou službu.

Jako agentura (nestátní zdravotnické zařízení) působíme již od roku 1994 a neustále se snažíme naše služby zkvalitňovat a rozšiřovat.

Našim cílem je kvalitní péče  o všechny klienty bez rozdílu věku či pohlaví po 24 h denně, 7 dní v týdnu.

Posláním agentury je umožnit klientům setrvat co nejdéle v jejich domácím přirozeném prostředí a podpořit je v udržení samostatnosti, soběstačnosti a sociálním začleňování tak, aby i nadále žili důstojným a plnohodnotným životem.

Pracovní kolektiv - vzdělání, praxe, individuální přístup

Všechny naše sestry mají předepsané zdravotnické vzdělání a praxi. Toto vzdělání si nadále průběžně rozšiřují, účastní se pravidelně odborných seminářů a školení k doplnění odborných znalostí. Ke kvalitní péči ale nepatří pouze odbornost. Snažíme se o empatický a individuální přístup ke všem klientům. Jsme si vědomi, že v klidné domácí atmosféře probíhá léčba šetrněji, rychleji a  s větším úspěchem. Proto se snažíme tuto atmosféru sami vytvářet.

Využití nových poznatků a prostředků v ošetřovatelské péči

V rámci naší péče o klienta se snažíme do naší praxe prosazovat moderní medicínské poznatky, postupy a novinky v ošetřovatelství. Používáme certifikované zdravotní materiály, pomůcky a přístroje. Na vyžádání lze zařadit prvky bazální stimulace do péče o imobilní či dezorientované klienty.

Časový a osobní přístup ke každému klientovi

Při péči o naše klienty vždy vycházíme z jejich skutečných potřeb. Chápeme, že každý má tyto potřeby z hlediska času i přístupu odlišné. V rámci převzetí klienta vrchní sestra či sociální pracovnice již takto ke klientovi přistupují a snaží se o sladění všech těchto potřeb v individuálním ošetřovatelském plánu. Aktivní spolupráce s rodinou klienta a ošetřujícím či praktickým lékařem je vždy vnímána jako základní předpoklad úspěšné péče. Takto pojatou péči jsme Vám schopni zajistit v jakémkoliv časovém rozsahu pro potřebnou dobu.

Půjčování zdravotních pomůcek

Kromě základních služeb poskytujeme jako doplňkovou službu půjčovnu kompenzačních (zdravotních) pomůcek v širokém sortimentu, čímž šetříme Váš čas s jejich sháněním. Naše sestry i pečovatelky Vám odborně předvedou jejich funkčnost a zaškolí Vás v jejich používání.

Smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami

Agentura Pomadol má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a proto jsme schopni zajistit zdravotní péči jakémukoliv klientu.

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
  • Revírní bratrská pokladna - zdravotní pojišťovna