Domácí zdravotní péče

Agentura Pomadol provádí domácí zdravotní péči pro klienty všech věkových kategorií. Naším cílem je kvalitní péče 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Posláním agentury je umožnit klientům setrvat co nejdéle v jejich domácím přirozeném prostředí a podpořit je v udržení samostatnosti, soběstačnosti a sociálním začleňování tak, aby i  nadále žili důstojným a plnohodnotným životem. Zdravotní péče je poskytována všem klientům bez rozdílů věku i pohlaví a na základě doporučení ošetřujícího lékaře z nemocnice (14 dnů) nebo praktického lékaře.

Co nabízíme?

 • Kontrolu fyziologických funkcí (krevní tlak, glykemie apod.).
 • Odběr krve a jiného biologického materiálu.
 • Aplikace injekce, infuze - subkutální a intravenózní (i přes implantabilní systém -  port)
 • Aplikace infuzní terapie - biologická léčba
 • Ošetřování ran (po operacích, úrazech, bércové vředy, dekubity a jiné).
 • Cévkování, péči o permanentní katetry.
 • Péči o drény a stomie.
 • Péči o pokožku a prevenci proleženin u dlouhodobě ležících.
 • Aplikace inhalační a léčebné terapie.
 • Pomoc při nácviku a zaučování aplikace Inzulinu.
 • Kondiční a pohybovou léčbu.
 • Nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy.
 • Rehabilitační péči po úrazech, operacích, mozkových příhodách apod.
 • Pomůžeme při výběru kompenzačních pomůcek.
 • Půjčujeme kompenzační pomůcky.
 • Případné další výkony požadované ošetřujícím lékařem.

Specializovaná péče

 • Pooperační stavy.
 • Přímá návaznost na následnou péči.
 • Péče o umírající – specializovaná paliativní péče.
 • Péče o onkologické klienty.
 • Péče o psychiatrické klienty.
 • Rehabilitační péče.
 • Peritoneální dialýza v domácím prostředí.
 • Výměna permanentního katetru u mužů